Blog

Dodano: 29.11.2017
w kategorii: Podatki

Zakres ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

W 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, dalej: "ustawa o wymianie informacji"). Nowa regulacja jest m. in. efektem prac nad implementacją dyrektyw unijnych, związanych z uszczelnianiem europejskiego systemu podatkowego oraz efektem…

czytaj całość

Dodano: 27.11.2017
w kategorii: Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych a miejsce faktycznego zarządu spółki zagranicznej

Analizując art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") odnaleźć można przepis stanowiący, iż w przypadku posiadania siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik podlega…

czytaj całość

Dodano: 31.10.2017
w kategorii: Podatki

Kształtowanie modelu biznesowego w dobie walki z optymalizacją podatkową

Jak wiadomo nie od dziś, polski system podatkowy nie należy do najbardziej przyjaznych, a prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie polskiej jurysdykcji obarczone jest wysokim ryzykiem. Uczciwy przedsiębiorca, który planuje przeprowadzić optymalną strukturyzację swojego modelu biznesowego każdorazowo staje przed potencjalnym zagrożeniem, iż urzędnik skarbowy zakwestionuje jego działania i podciągnie je pod…

czytaj całość

Dodano: 25.10.2017
w kategorii: Podatki

Przeniesienie działalności za granicę – jak zrobić to sprawnie i szybko?

Nieprzyjazny i skomplikowany system podatkowy oraz jego częste zmiany powodujące niepewność prawa powodują, iż coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności za granicę. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich prowadzona może być w Polsce działalność gospodarcza nie dziwi, iż przedsiębiorcy chcą korzystać z bardziej przyjaznych jurysdykcji. Zagraniczne systemy…

czytaj całość

Dodano: 30.09.2017
w kategorii: Podatki

Rezydencja podatkowa i jej znaczenie w procesie kształtowania modelu działalności gospodarczej

Rezydencja podatkowa jest pojęciem determinującym kto i w jakim zakresie podlega w danym państwie opodatkowaniu. Określenie rezydencji podatkowej jest zatem niezbędne do prawidłowego zastosowania przepisów prawa podatkowego. Rezydencja podatkowa pozwala określić nieograniczony albo ograniczony obowiązek podatkowy podatnika w danym kraju. Jest to niezwykle istotne dla ustalenia zakresu obowiązku podatkowego podatnika.…

czytaj całość