Blog

Dodano: 29.01.2018
w kategorii: Podatki

Zmiana rezydencji podatkowej przedsiębiorcy

Niestabilne otoczenie polityczne i prawne, a przede wszystkim ciągłe zmiany w polskim systemie podatkowym, skłaniają przedsiębiorców do szukania nowych rozwiązań, które pozwolą na zoptymalizowanie modelu biznesowego ich działalności oraz minimalizację obciażeń fiskalnych. Coraz bardziej wykorzystywaną metodą staje się przeniesienie działalności za granicę. Przy odpowiednim przeprowadzeniu procesu przeniesienia działalności może okazać…

czytaj całość

Dodano: 20.12.2017
w kategorii: Podatki

Optymalizacja modelu biznesowego a fundacja prywatna

W związku z działalnością polskiego ustawodawcy w zakresie przepisów prawa podatkowego i czynieniem polskiego systemu podatkowego jeszcze mniej korzystnym dla prowadzenia działalności gospodarczej, coraz więcej przedsiębiorców zaczyna zastanawiać się nad alternatywnymi konstrukcjami, które zabezpieczyłyby ich biznes i zapewniły otoczenie umożliwiające rozwój działalności. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest fundacja prywatna. Oferuja…

czytaj całość

Dodano: 29.11.2017
w kategorii: Podatki

Zakres ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

W 2017 r. weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, dalej: "ustawa o wymianie informacji"). Nowa regulacja jest m. in. efektem prac nad implementacją dyrektyw unijnych, związanych z uszczelnianiem europejskiego systemu podatkowego oraz efektem…

czytaj całość

Dodano: 27.11.2017
w kategorii: Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych a miejsce faktycznego zarządu spółki zagranicznej

Analizując art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") odnaleźć można przepis stanowiący, iż w przypadku posiadania siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik podlega…

czytaj całość

Dodano: 31.10.2017
w kategorii: Podatki

Kształtowanie modelu biznesowego w dobie walki z optymalizacją podatkową

Jak wiadomo nie od dziś, polski system podatkowy nie należy do najbardziej przyjaznych, a prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie polskiej jurysdykcji obarczone jest wysokim ryzykiem. Uczciwy przedsiębiorca, który planuje przeprowadzić optymalną strukturyzację swojego modelu biznesowego każdorazowo staje przed potencjalnym zagrożeniem, iż urzędnik skarbowy zakwestionuje jego działania i podciągnie je pod…

czytaj całość