Blog

Dodano: 25.07.2017
w kategorii: Podatki

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Dnia 15 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, która objęła m.in. ustanowienie art. 119a § 1. Przepis ten wprowadza tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W oparciu o tę klauzulę organy podatkowe mają możliwość kontrolowania działań podatnika poprzez uznaniową kwalifikację…

czytaj całość

Dodano: 07.07.2017
w kategorii: Podatki

Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw

Problemem, z którym każdego dnia muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy jest ukształtowanie polskiego systemu podatkowego. Polski system podatkowy nie jest szczególnie przyjazny dla przedsiębiorców i skutkuje niweczeniem ich potencjału biznesowego. Do głównych zarzutów stawianych w tym zakresie należy zaliczyć nadmierny formalizm, nieczytelność przepisów prawa podatkowego i wynikającą z tego niejednolitość…

czytaj całość

Dodano: 05.09.2016
w kategorii: Podatki

Raje podatkowe oferują przedsiębiorcom szereg narzędzi do optymalizacji podatkowej

Na świecie istnieje wiele niezależnych terytoriów, które zachęcają przedsiębiorców do ulokowania inwestycji bądź prowadzenia działalności gospodarczej w tych jurysdykcjach. Terytoria te oferują zagranicznym inwestorom przyjazne środowisko do rozwijania działalności gospodarczej. Te tak zwane raje podatkowe oferują przedsiębiorcom szereg narzędzi do optymalizacji podatkowej, m.in brak podatku dochodowego albo podatek dochodowy o…

czytaj całość

Dodano: 09.05.2016
w kategorii: Podatki

Raje podatkowe

Wiele niezależnych terytoriów na świecie zachęca do inwestycji w ich jurysdykcjach poprzez ulokowanie w nich inwestycji bądź prowadzenie działalności gospodarczej. Terytoria te oferują zagranicznym inwestorom przyjazne środowisko do rozwijania działalności gospodarczej. Tak zwane raje podatkowe oferują szereg narzędzi do optymalizacji podatkowej m.in brak podatku dochodowego albo podatek dochodowy o czysto…

czytaj całość

Dodano: 19.04.2016
w kategorii: Podatki

Zaplanuj swój sukces!

Choć nie ma jednej recepty na sukces w biznesie, to jedno jest pewne: brak dobrej strategii to gwarancja porażki. Chcąc zdobyć przewagę nad konkurencją i osiągnąć sukces rynkowy przedsiębiorca musi działać zgodnie z opracowanym wcześniej planem. Jednocześnie dobry plan biznesowy nie może koncentrować się tylko na zwiększeniu przychodów, bazy klienckiej…

czytaj całość