Blog

Dodano: 07.07.2017
w kategorii: Podatki

Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw

Problemem, z którym każdego dnia muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy jest ukształtowanie polskiego systemu podatkowego. Polski system podatkowy nie jest szczególnie przyjazny dla przedsiębiorców i skutkuje niweczeniem ich potencjału biznesowego. Do głównych zarzutów stawianych w tym zakresie należy zaliczyć nadmierny formalizm, nieczytelność przepisów prawa podatkowego i wynikającą z tego niejednolitość…

czytaj całość

Dodano: 17.05.2017
w kategorii: Komunikaty

Odpowiedzialność zarządu za podatki

Odpowiedzialność zarządu za podatki to nic przyjemnego, przy czym niektórzy nadal dają się zaskoczyć. Przypomnijmy zatem, że według przepisów prawa zarząd np. spółki akcyjnej ponosi odpowiedzialność za jej zaległości podatkowe. Zakres odpowiedzialności zarządu za podatki nie jest ograniczony inaczej jak do wysokości zaległości, łączenie z odsetkami i kosztami egzekucji. Odpowiedzialność…

czytaj całość

Dodano: 14.02.2017
w kategorii: Komunikaty

Almanach – wydarzenia kulturalne

Spośród różnych dziedzin sztuki, które cenimy, opera jest tą, którą zdecydowaliśmy się wspierać finansowo, nie tylko zasilając szeregi widowni. 21 i 22  stycznia 2017 na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wystawiono dwa premierowe spektakle Eugeniusz Oniegin przygotowane przez studentów Wydziału Wokalno–Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W…

czytaj całość

Dodano: 23.10.2016
w kategorii: Komunikaty

Almanach wydarzeń podatkowych na świecie

Szanowni Państwo, Poniższą informacją rozpoczynamy cykl Komunikatów mających na celu przekazanie Państwu w jakich wydarzeniach uczestniczymy, o czym mówi się w świecie podatków, o wydarzeniach profesjonalnych organizacji, których jesteśmy członkiem, w co angażuje się grupa Taxways oraz jakie wydarzenia kulturalne sponsoruje. Mamy nadzieję, że pośrednio przybliży to Państwu obszary, w…

czytaj całość

Dodano: 26.09.2016
w kategorii: Komunikaty

Obowiązki dotyczące spółek zagranicznych – CFC

W 2016 roku polscy podatnicy powinni po raz pierwszy sporządzić dokumentację spółek zagranicznych. Część z nich będzie obowiązana również zapłacić 19-procentowy podatek od dochodów tych spółek. Dla wielu podatników termin na dopełnienie tych obowiązków upływa 30 września 2016 r. Od 2016 roku polskie prawo nakłada nowe obowiązki na podatników powiązanych…

czytaj całość