Ceny

 

W czasach łatwego dostępu do informacji wychodzimy naprzeciw potrzebie uzyskiwania klarownych i kompletnych ofert finansowych, co pozwala na planowanie, budżetowanie i porównywanie z konkurencją.

W zakresie Usług korporacyjnych opieramy się na stałych kwotach, określonych w cenniku odnoszącym się do konkretnej jurysdykcji. Zestawienia usług sporządzane są w miesięcznych odstępach, co umożliwia naszym klientom bieżącą kontrolę kosztów.

W zakresie Inwestycji i transakcji wynagrodzenie określamy najczęściej ryczałtowo w zależności od charakteru, stopnia skomplikowania projektu i zakresu naszych usług. Koszty usług zewnętrznych są wyodrębnione.

W zakresie Doradztwa gospodarczego i planowania podatkowego w miarę możliwości określamy stawkę ryczałtową na podstawie szacowanego czasu pracy potrzebnego na określony projekt. W projektach nietypowych lub skomplikowanych stosujemy zróżnicowane stawki godzinowe. W przypadku stałej współpracy wynagrodzenie określane na podstawie stawek godzinowych może zostać zastąpione stałą opłatą ryczałtową.

W zakresie usługi Family office ustalamy z Klientem zakres usług i proponujemy stałą roczną stawkę ryczałtową.

Taxways Group - doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa, zakładanie spółek offshore Warszawa