Dodano: 07.07.2017
w kategorii: Podatki

Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw

Problemem, z którym każdego dnia muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy jest ukształtowanie polskiego systemu podatkowego. Polski system podatkowy nie jest szczególnie przyjazny dla przedsiębiorców i skutkuje niweczeniem ich potencjału biznesowego. Do głównych zarzutów stawianych w tym zakresie należy zaliczyć nadmierny formalizm, nieczytelność przepisów prawa podatkowego i wynikającą z tego niejednolitość orzeczniczą organów podatkowych oraz nieprzyjazne, a wręcz wrogo nastawione urzędy skarbowe (1). Z tego powodu podatki to spory sądowe z państwem. Rekordzista procesuje się ponad dwadzieścia lat.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że odpowiednia strukturyzacja prowadzonej przez nich działalności może stanowić skuteczne panaceum nie tyle w zakresie optymalizacji obciążeń fiskalnych (m. in. z tytułu podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy też podatku od nieruchomości), co ryzyka sporu o podatki. Problemem jest nie tylko nieczytelne prawo podatkowe, ale i ostentacyjne ignorowanie przez administrację indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wkraczamy w erę rządów postprawa, a klauzula obejścia prawa podatkowego jest podstawowym narzędziem rządów tego rodzaju. Telewizja TVN jest zaś pierwszą publicznie znaną ofiarą klauzuli obejścia prawa podatkowego (fiskus domaga się 110 mln podatku dochodowego mimo pozytywnej interpretacji podatkowej).

Nie dziwi, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po pomoc prawników, którzy oferują kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej dbając o najdrobniejsze szczegóły związane z zabezpieczeniem prowadzonego biznesu. Jest to optymalizacja podatkowa nowego typu – poszukiwanie przyjaznej administracji podatkowej, czyli przede wszystkim takiej, której działania są przewidywalne. Są bowiem jeszcze kraje, w których szanuje się zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tych krajach podatki i spory sądowe nie są wyrażeniami synonimicznymi. Oczywiście legalna jest również optymalizacja podatkowa rozumiana tradycyjnie. W prawie podatkowym nie ma normy prawnej, która nakazywałaby podatnikowi płacenie jak najwyższych podatków. Należy płacić tylko tyle, ile wynika z ustawy. To też wynika z zassady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wynika z tego, że optymalizacja obciążeń fiskalnych w granicach obowiązującego prawa jest dozwolona.

Tak więc optymalizacja podatkowa ma dwa oblicza.

W aktualnie obowiązującym systemie prawa podatkowego rezydencja podatkowa podmiotu w Polsce najczęściej nie jest korzystnym rozwiązaniem. Skuteczny sposób na optymalizację obciążeń podatkowych stanowi natomiast odpowiednia strukturyzacja prowadzonej działalności i przyjęcie właściwej strategii jej prowadzenia na przyszłość. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż wymaga to podjęcia skomplikowanych i czasochłonnych czynności, które wymagają poniesienia ogromnych nakładów pieniężnych. W istocie jest jednak zupełnie inaczej. Optymalizacja podatkowa w podstawowym zakresie może być dokonywana w relatywnie prosty sposób i wymaga nakładów, które w krótkim okresie czasu zostają przedsiębiorcy zrekompensowane. Ów relatywnie „prosty sposób” nie oznacza jednak, iż są to czynności, które powinny zostać podejmowane przez przedsiębiorców samodzielnie. Specyfika procedur optymalizacyjnych, charakteryzująca się m.in. koniecznością dbania o jak najdrobniejsze detale, wymaga skorzystania z pomocy prawników.

Wskazywana optymalizacja podatkowa i strukturyzacja działalności przedsiębiorstw stanowią jedne z głównych usług, które oferowane są przez kancelarie podatkowe w Warszawie. Warto również wspomnieć, iż doradztwo nie ogranicza się do utworzenia struktur i wskazaniu ryzyk podatkowych tylko i wyłącznie na początku współpracy. Przedsiębiorca otoczony zostaje bowiem kompleksową opieką, która obejmuje bieżące doradztwo i prowadzenie jego struktur biznesowych w sposób każdorazowo zapewniający najbardziej efektywne wykorzystywanie wypracowywanych zysków.

Istotne z punktu widzenia legalizmu jest to, iż optymalizacja podatkowa nie jest działaniem niezgodnym z prawem. Ustawodawca celowo pozostawia przedsiębiorcom pewien zakres luzu, dzięki któremu mogą oni w pewnym zakresie samodzielnie kreować swoją sytuację podatkową, realizując przy tym ważne społecznie cele makro i mikro ekonomicznie Nie jest tajemnicą katastrofalnie niski poziom oszczędności (bezpośrednio przekładający się na poziom  inwestycji). Niestety, tych celów polska administracja podatkowa nie widzi czym wręcz prowokuje do przeniesienia działalności za granicę.

Tak czy inaczej należy podkreślić: optymalizacja podatkowa to działanie zgodne z literą prawa i w jego obrębie, polegające na dozwolonym kreowaniu własnej sytuacji podatkowej przez samego przedsiębiorcę. Co innego uchylanie się od  opodatkowania, które to działanie polega na naruszaniu przepisów podatkowych i z całą pewnością powinno zostać ocenione w negatywny sposób.

Warto pamiętać o tym, iż minimalizacja zobowiązań podatkowych nie jest jedyną korzyścią wynikającą z optymalizacji podatkowej. Czynności optymalizacyjne obejmują nie mniej istotną z punktu widzenia efektywności prowadzenia biznesu ochronę majątku przed wierzycielami oraz poufność przekazywanych informacji biznesowych.

Czy warto brać pod uwagę tzw. raje podatkowe?

Czasami warto, ale w niektórych specyficznych przypadkach. Na przykład sąd w Kanadzie swego czasu orzekł, że nie jest uchylaniem się od opodatkowania inwestycja w hedge fund ulokowany w raju podatkowym. Podstawowym, gospodarczym celem tego rodzaju inwestycji jest nie korzyść podatkowa, ale uzyskanie ponadprzeciętnego zysku, a tak się składa, że prawo dotyczące funkcjonowania hedge fundów najlepiej rozwinęło się w tzw. rajach podatkowych.

Polscy przedsiębiorcy, których celem jest optymalizacja podatkowa swoich zysków coraz częściej decydują się w oparciu o pomoc swoich prawników na przeniesienie działalności za granicę. Spodowane jest to istnieniem znacznie bardziej przyjaznych biznesowo regulacji podatkowych w innych krajach. Odpowiednia strukturyzacja umożliwia zatem stanie się beneficjentem korzystnych dla przedsiębiorcy systemów podatkowych.

Gdzie można przenieść działalność gospodarczą? Spółka na Cyprze albo spółka na Malcie wydaje się dobrym rozwiązaniem w przypadku wielu usług. Wskazane jurysdykcje są szczególnie popularne ze względu na przeprowadzone w ostatnich latach reformy gospodarcze, stabilny, a przez to przewidywalny system prawny, korzystne regulacje podatkowe, przyjazną administrację, przynależność do Unii Europejskiej i podleganie wszelkim regulacjom wspólnotowym. Stanowią one z tego powodu współczesne centra biznesowo-finansowe. Przeniesienie działalności za granicę wymaga jednak precyzji w dokonywaniu poszczególnych działań oraz bardzo rozległej wiedzy na temat procedur i prawa podatkowego obu państw w obrębie których działalność jest przenoszona. Szczególnie istotna w tego typu procedurze jest dbałość o detale, które mogą być kluczowe w przypadku ewentualnych sporów z organami podatkowymi. Z tego powodu niezbędne staje się skorzystanie z usług profesjonalistów. Nasza kancelaria podatkowa w Warszawie zapewnia kompleksową obsługę związaną z optymalizacją podatkową prowadzonej działalności obejmującą przeniesienie działalności za granicę.

Przeniesienie działalności za granicę jest jednym z wielu rozwiązań optymalizacyjnych oferowanych przez kancelarie podatkowe. Wskazuje się, iż w centrach biznesowych – niekoniecznie w rajach podatkowych – ulokowanych jest obecnie kilkadziesiąt bilionów dolarów. Świadczy to o popularności i skali tych działań, a także o niedoskonałości polskiego systemu podatkowego, w obrębie którego nie jest możliwy efektywny rozwój prowadzonej działalności.

(1) Por. S. Gomułka: http://bankier.tv/najnowsze/4458/system-podatkowy-dla-polski/?a=1