Doradztwo gospodarcze i planowanie podatkowe

 

Nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich, ale jest co najmniej dobre, dla każdego.

W różnych stanach faktycznych można osiągnąć różne cele, ale prowadzi do nich jedna droga - planowanie podatkowe zgodne z prawem. Optymalizacja podatkowa jest jednym z narzędzi służących do maksymalizowania zysków w przedsiębiorstwach. Dzięki planowaniu podatkowemu i ich optymalizacji każda firma może obniżyć obciążenia podatkowe, co prowadzi do poprawienia wyników finansowych.

Już na etapie zakładania spółki, mającej służyć określonej działalności często na rynkach międzynarodowych, warto przeanalizować korzyści z założenia spółki w kraju oferującym korzyści/preferencje podatkowe, w kraju dopasowanym do rynku zbytu produktów lub usług, które w przyszłości będzie świadczyć spółka.

Zakładamy: spółka  na Malcie i spółka na Cyprze, w Słowacji, Luksemburgu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Singapurze (w tym spółki offshore). Zmieniamy rezydencje podatkowe spółek (redomicyl) i osób fizycznych.