Usługi Family office

 

Jak zarobić podwójnie? Oszczędzając CZAS i PIENIĄDZE.

Jako jedni z pierwszych założyliśmy Family Office w Luksemburgu, które jest dedykowane zamożnym klientom w Polsce.Dbamy, aby bieżące działania naszych Klientów, służące zachowaniu wartości ich majątku czy też mające na celu jego pomnażanie, były jak najbardziej efektywne.

Zgodnie z zasadą, że zyski w przeciwieństwie do kosztów są niepewne, nie tyle monitorujemy procesy inwestycyjne, ile przede wszystkim analizujemy i optymalizujemy wydatki, proponując modele jak najbardziej efektywnego zarządzania zasobami finansowymi, opierając się na prognozach przyszłych dochodów, ale w związku z ponoszonymi kosztami. Tylko takie podejście pozwala rozstrzygnąć dylemat: ile to jest "wystarczy"? lub inaczej: how much is "enough"?

Same pieniądze – jak wiadomo – szczęścia nie dają, ale wiele ułatwiają. Dlatego oferujemy szeroki wachlarz usług typu concierge.

Przy pomocy najlepszych specjalistów Family Office zapewniamy doradztwo w sprawach międzynarodowej edukacji dzieci naszych klientów.

Załatwiamy formalności obejmujące wynajem prywatnej, luksusowej floty latającej, pływającej i jeżdżącej.

I przypominamy, że czasami jest za późno, ale nigdy nie jest za wcześnie, aby skorzystać z Family Office i zaplanować międzypokoleniową sukcesję majątku czy zabezpieczyć interesy przyszłych pokoleń za sprawą ułożenia spraw majątkowych i korporacyjnych w taki sposób, aby uprościć oraz ograniczyć trwanie niezbędnych procedur spadkowych do minimum.

Kompleksowe, zintegrowane oraz indywidualnie dostosowane rozwiązania mogą czasami wiązać się ze zmianą rezydencji podatkowej, założeniem fundacji lub trustu, czy też z restrukturyzacją portfela inwestycyjnego.