Trusty

Trust jest najstarszą formą powierniczego zarządzania majątkiem i sięga okresu wypraw krzyżowych. Doradzamy, jak skutecznie wykorzystać trust w planowaniu podatkowym, ochronie majątku i sukcesji majątkowej oraz świadczymy następujące usługi:

  • Przygotowywanie dokumenty trustowych i zakładanie trustów
  • Koordynacja i nadzór nad przygotowaniem dokumentów i założeniem trustu
  • Obsługa administracyjna
  • Obsługa księgowa
  • Doradztwo w zakresie skutecznego wykorzystania trustu w planowaniu podatkowym, ochronie majątku i sukcesji majątkowej

Profesjonalne przygotowanie, wiedza i doświadczenie zespołu Taxways gwarantuje właściwe wykorzystanie trustu w planowaniu podatkowym i zarządzaniu majątkiem.

Najważniejsza dla nas jest satysfakcja Klientów i zaufanie, którego nie możemy zawieść. Instrumenty wykorzystywane w planowaniu podatkowym, ochronie majątku i sukcesji, takie jak trust, muszą być powierzone specjalistom, którzy w oparciu o cele założyciela trustu zrealizują zaplanowany projekt z oczekiwaną skutecznością.