Fundacje

 

Nasze usługi związane z fundacjami i dla fundacji dotyczą przede wszystkim fundacji rodzinnych:

  • Opracowanie struktury towarzyszącej fundacji
  • Przygotowanie dokumentów fundacji
  • Rejestrowanie fundacji w stosownym lokalnym Rejestrze
  • Prowadzenie rejestru aktywów fundacji i ksiąg rachunkowych fundacji
  • Obsługa administracyjna
  • Realizacja projektów restrukturyzacyjnych z uczestnictwem fundacji, takich jak zmiana jurysdykcji fundacji (Redomicyl), zmiana formy bytu prawnego fundacji np. zmiana fundacji w spółkę i odwrotnie, fundacji w trust i odwrotnie.

 Realizacja projektów restrukturyzacyjnych z uczestnictwem fundacji, takich jak zmiana jurysdykcji fundacji (redomicyl), zmiana formy bytu prawnego fundacji, np. zmiana fundacji w spółkę i odwrotnie, fundacji w trust i odwrotnie.

Sprawy majątkowe nie powinny dzielić członków rodziny, ale ich łączyć. Założenie fundacji jest jednym z rozwiązań gwarantujących zabezpieczenie interesów przyszłych pokoleń.W Taxwaysopracowujemy strukturę fundacji, przygotowujemy dokumenty, rejestrujemy fundację i zapewniamy jej obsługę administracyjno-księgową. Rejestrujemy fundacje na Malcie, w Panamie i w Liechtensteinie.

Warto nam zaufać.