Zarządzanie i administracja

Zapewniamy kompleksowe usługi zarządzania powierniczego oraz dbałość o spełnianie wszystkich obowiązków nakładanych na spółki przez lokalne regulacje prawne:

  • zapewnienie lokalnego zarządu
  • zapewnienie obsługi biurowo-administracyjnej
  • przechowywanie dokumentacji spółki przez okres określony w lokalnych przepisach
  • operowanie na rachunkach bankowych
  • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń
  • prowadzenie księgowości i listy płac
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie dokumentacji VAT i VIES, rozliczeń oraz składanie deklaracji
  • zapewnienie lokalnego audytora oraz koordynacja procesu audytu sprawozdań finansowych
  • przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych oraz kontakty z lokalnymi urzędami

Według Taxways do sprawnego funkcjonowania każdego założonego przez nas podmiotu, czy to spółki, fundacji, funduszu,potrzebna jest odpowiednia wewnętrzna struktura organizacyjna grupy,praca zespołu prawników oraz osób odpowiedzialnych za sprawy administracyjno-księgowe, kontakty z audytorami, bankami i administracją podatkową. Wiemy, jak ważna jest właściwa archiwizacja dokumentów, ich kompletność,porządeki przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zarządzanie i administrowanie spółką powierz profesjonalistom.