przeniesienie działalności za granicę

Dodano: 11.01.2018
w kategorii: Komunikaty
Dnia 25 października 2017 r. zapadł niezwykle istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczący zgodności z prawem unijnym polskich przepisów, które nakładają obowiązek przeprowadzenia procedury likwidacyjnej w Polsce w przypadku przeniesienia siedziby spółki za granicę (sprawa C-106/16). TSUE jednoznacznie stwierdził, iż polskie przepisy stoją w tym przypadku w sprzeczności ze swobodą…